Nyhem Villkor

  • Du ansvarar för att den information du fyllt i vid anmälan är korrekt. Om något blivit fel, eller om du behöver ändra info, kontakta Emanuel Möller på klbkonsult@gmail.com.
  • Deltagare är inte skyldiga att i anmälan berätta om ev. sjukdom eller mediciner, men det kan underlätta för ledarna att hjälpa om behov uppstår. Vi jobbar så klart för att alla ska må bra under eventet, men uppmanar deltagare att ta ansvar för sin hälsa, särskilt om mediciner eller särskilda förhållanden krävs för att må bra.
  • Vi sparar personuppgifter från anmälan på ett säkert sätt och så länge som verksamheten kräver informationen. Ni har när som helst rätt att begära ut de personuppgifter som vi har sparat. Kontakta Wenny Sallbring på wenny.sallbring@europaporten.com om ni har frågor kring detta.